Author: surasak Khempanya

กองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดพิธีประดับแถบ 2 สี

กองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดพิธีประดับแถบ 2 สี

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. กองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีประดับแถบ 2 สี เพื่อเป็นการเตรียมสู่การเลื่อนชั้นเป็นลูกเสือวิสามัญ และประดับแถบ 3 สี ในลำดับต่อไป สำหรับพิธีประดับแถบ 2 สี จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดโครงการให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

ครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 2 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีกิจกรรมพิธีสงฆ์พิธีวางศิลาฤกษ์สนามกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม การจัดบูธนิทรรศการข้อมูลหลักสูตร-ผลงานของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยนครพนม และร่วมกันจัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร (เนินสะอาด)

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี๒๕๖๒

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ประจำปี๒๕๖๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี อุดร รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณพิธี อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (สัญจร) ครั้งที่ 7/2562

ประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (สัญจร) ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันพุธ ที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีภพ ชิณบูรณ์ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ในการ “ประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (สัญจร) ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครนพนม