Author: surasak Khempanya

กองลูกเสือ​วิสามัญ ​เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 63

กองลูกเสือ​วิสามัญ ​เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 63

วันที่ 25 พ.ย.63 เวลา 08.00 น.คณะผู้กำกับ​ลูกเสือ​และลูกเสือกองลูกเสือ​วิสามัญ ​คณะ​เทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563​ ณ​ สนามกีฬา​องค์การบริหาร​ส่วนจังหวัดนครพนม

ฝึกอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือฯ รุ่นที่1/63

ฝึกอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือฯ รุ่นที่1/63

ระหว่างวันที่ 19-22 พ.ย.63 คณะผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือและพัฒนาศักยภาพลูกเสือ-เนตรนารี รุ่นที่1/63  ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

นักศึกษาเข้าอบรมเรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

นักศึกษาเข้าอบรมเรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.63 เวลา 13.00 น.นักศึกษา ปวช.1 และนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการอบรมเรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยคณะวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 3 คณะวิศกรรมศาสตร์ ม.นครพนม

หน่วยฝึกนักศึกษา​วิชาทหาร (รด.)เข้ารับการตรวจประเมิน​ ตามโครงการศูนย์ฝึกเข้มแข็ง​ สถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐาน​เดียวกัน​ ประจำปี​ 63

หน่วยฝึกนักศึกษา​วิชาทหาร (รด.)เข้ารับการตรวจประเมิน​ ตามโครงการศูนย์ฝึกเข้มแข็ง​ สถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐาน​เดียวกัน​ ประจำปี​ 63

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 63 เวลา 13.00 น.  หน่วยฝึกนักศึกษา​วิชาทหาร​ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ มหาวิทยาลัยนครพนม​ เป็นตัวแทนสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา​ เข้ารับการตรวจประเมิน​ ตามโครงการศูนย์ฝึกเข้มแข็ง​ สถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐาน​เดียวกัน​ ประจำปี​ 63 ณ​ กองบังคับ​การหน่วยฝึกนักศึกษา​วิชา​ทหาร​ มทบ.210

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.63 นักศึกษาชุมนุมวิชาชีพและลูกเสือวิสามัญ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร