ติดต่อคณะฯ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

214 หมู่ 12 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ. นครพนม 48000

โทรศัพท์ 042-503-777
โทรสาร 042-503-777

แผนที่