• สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

ติดต่อคณะฯ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

214 หมู่ 12 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ. นครพนม 48000

Tel. 042-503-777