งานบัณฑิตศึกษา

 

ขั้นตอนงานบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. ขั้นตอนงานบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอกสารแนบ

2.ขั้นตอนการศึกษาระดับปริญญาเอก เอกสารแนบ

3.ขั้นตอนการศึกษาระดับปริญญา โท วิศวกรรมไฟฟ้า เอกสารแนบ

 

เอกสารอื่นๆ

แบบฟอร์มคำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เอกสารแนบ

แบบคําร้องขอสอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ เอกสารแนบ

 

วิทยานิพนธ์
1. ขออนุมัติชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
2. ขออนุมัติสอบเค้าโครง  เอกสารแนบ
3. แบบส่งรายงานผลการสอบและเค้าโครงวิทยานิพนธ์  เอกสารแนบ
4. ขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์  เอกสารแนบ
5. แบบส่งรายงานผลการสอบและวิทยานิพนธ์ เอกสารแนบ
6. แบบส่งผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ เอกสารแนบ

 

********************************************************

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์  0880249310
Line
Facebook

facebook-1-pj4tg1yc5jkn3drvp3fv01qfjwucuo9mtgu1blsuq8.  19580572481556105324-512-pj4tfy6ze7fhsxxcb1tcq2ol6dcvzvupgy83ehyff4

——–