Recent Posts

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1-2566

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1-2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1-2566 28 กันยายน 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการและทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการและทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ดาวน์โหลดลิงค์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566   ดาวโหลดเอกสาร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566   ดาวโหลดเอกสาร เอกสารรับสมัคร ใบสมัคร

ค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น วันที่1

ค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น วันที่1

 กิจกรรมแรก แนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาน่ารักและตั้งใจมาก อาจารย์วิทยากรก็น่ารัก…หวังว่าลูกศิษย์จะได้บินกันทุกคน #ค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยนครพนม #AIU #โอกาสแห่งอนาคต #ฝึกงานญี่ปุ่น

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

 พรุ่งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม พบกันเวลา 08.00 น.  ありがとう #ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น #ITECHNPU #AIU #โอกาสแห่งอนาคต #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม ติดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพระดับประเทศและระดับโลก

อาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม ติดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพระดับประเทศและระดับโลก

ฐานข้อมูล AD Scientific Index 2023 : World Scientist and University Rankings 2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้ง 20 ท่าน  Nakhon Phanom University Scientist Rankings 2023 จัดพิจารณาโดย AD Scientific Index ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก

นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์กาละแมโบราณนครพนม

นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์กาละแมโบราณนครพนม

นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมกิจกรรม โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์กาละแมโบราณนครพนมด้วยกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่บนฐานทุนทรัพยการพื้นถิ่น โดย ดร.คมศักดิ์ หารไชย มหาวิทยาลัยนครพนม

เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนปริญญาโทรและปริญญาเอก 2 ห้องเรียน     เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนปริญญาโทและปริญญาเอก  ดาวน์โหลดเอกสาร

นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8

นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8 ณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (จากทั้งหมด 33 สิ่งประดิษฐ์) .ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต/ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องชั่งน้ำหนักในฟาร์มไก่แบบอัตโนมัติที่สามารถเก็บข้อมูลด้วยระบบ Internet of Things ( IOT ) ผลงานของ นายปฎิพล ว่องไว และ นางสาวภัสรา หนูนวน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.2 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ทศพล มานะศรี