Recent Posts

แบบฟอร์มขอทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า)

แบบฟอร์มขอทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา (1)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1-2567

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1-2567

ตามที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกนั้น รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1-2567  ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ คณะเทตโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 เอกสารแนบท้าย ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัคร พนง.รักษาความปลอดภัย ครั้งที่  1/2567

ประกาศรับสมัคร พนง.รักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2567

ประกาศรับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2567 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1-2566

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1-2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1-2566 28 กันยายน 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการและทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการและทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ดาวน์โหลดลิงค์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566   ดาวโหลดเอกสาร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566   ดาวโหลดเอกสาร เอกสารรับสมัคร ใบสมัคร

ค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น วันที่1

ค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น วันที่1

 กิจกรรมแรก แนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาน่ารักและตั้งใจมาก อาจารย์วิทยากรก็น่ารัก…หวังว่าลูกศิษย์จะได้บินกันทุกคน #ค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยนครพนม #AIU #โอกาสแห่งอนาคต #ฝึกงานญี่ปุ่น

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

 พรุ่งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม พบกันเวลา 08.00 น.  ありがとう #ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น #ITECHNPU #AIU #โอกาสแห่งอนาคต #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม