Recent Posts

อบรม E-Learning

อบรม E-Learning

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการโปรแกรมและซอฟต์แวร์ ชั้น 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ( E-Learning ) แก่คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้   ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ

กิจกรรมจิตอาสาพ้ฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในหลวง ร.๙

กิจกรรมจิตอาสาพ้ฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในหลวง ร.๙

       เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00น. ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดย อาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมตัวแทนคณาจารย์, เจ้าหน้าที่, สโมสรนักศึกษา ,นักศึกษาวิชาทหาร และตัวแทนเยาวชนยุวกาชาดมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพ้ฒนา บริเวณทางเข้าด้านหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าด้านหน้าคณะฯให้มีความสะอาดและสวยงาม ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ

มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีและชื่นชมแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงแก่สถาบัน

มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีและชื่นชมแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงแก่สถาบัน

    วันที่ 15 ต.ค.64 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น3 อาคารสารสนเทศ อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดี อาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีแก่นักศึกษาได้แก่ 1.นางสาวอริษา อ่อนสงค์ ระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 2.นางสาวปนัดดา หวังเฝ้ากลาง ระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดสื่อการเรียนรู้โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ชื่อผลงาน “ธนาคารน้ำใต้ดิน”จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ท่านคณบดีได้กล่าวขอบคุณ ชื่นชม นักศึกษาทั้ง 2 คน […]

ผู้บริหารเข้าพบและแสดงความยินดีกับรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้บริหารเข้าพบและแสดงความยินดีกับรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่14 ต.ค.64 เวลา 14.00น. ณ สำนักงานผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เพื่อฺแสดงความยินดีในโอกาส เข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยนครพนม รวมทั้งได้ปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความก้าวหน้าแก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อไป   ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ

๑๓ ตุลาคม “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในหลวง ร.๙”

๑๓ ตุลาคม “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในหลวง ร.๙”

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐น. ณ ชั้น๑ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธี ข้อมูล:งานประชาสัมพันธ์ฯคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาพ: งานสื่อสารองค์กร กองกลางสำนักงานอธิการบดี

นักศึกษาอายุระหว่าง 12-18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เข็ม1

นักศึกษาอายุระหว่าง 12-18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เข็ม1

วันที่​ 9​ ต.ค.64​ เวลา​ 14.30​-16.30​น.​ นักศึกษา​คณะ​เทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ อายุระหว่าง​ 12-18​ปี​เข้ารับการฉีดวัคซีน​ (Pfizer)​ เข็ม​ที่​1​ ณ​ ศาลายงใจยุทธ​ ศาลากลางจังหวัด​นครพนม

อบรมการสร้างคอนเทนต์และตัดต่อวีดีโอเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์

อบรมการสร้างคอนเทนต์และตัดต่อวีดีโอเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 ต.ค.64 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมการสร้างคอนเทนต์และตัดต่อวีดีโอเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ตัวแทนบุคลากรแต่ละสาขาวิชา และที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนำไปใช้ในการทำสื่อการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร   ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ

นายกสภามหาวิทยาลัย พบปะผู้บริหารและบุคลากร

นายกสภามหาวิทยาลัย พบปะผู้บริหารและบุคลากร

        เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2564 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบปะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม  รวมทั้งกล่าวขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำงานพัฒนามหาวิทยาลัยมาจนถึงปัจจุบัน และขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมมือกันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป   ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ

มหาวิทยาลัยนครพนม มอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยนครพนม มอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

           เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม​ 1​ ชั้น​ 3​ อาคารสารสนเทศ​ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” โดยมีคณะผู้บริหาร​และคณาจารย์คณะเทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ร่วมเป็นเกียรติ​ ซึ่งมีผู้เกษียนอายุราชการ 3 ท่าน ประกอบไปด้วย                   […]

ร่วมรับฟังบรรยาย “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชน เชิงพื้นที่ชั้นนำของประเทศ”

ร่วมรับฟังบรรยาย “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชน เชิงพื้นที่ชั้นนำของประเทศ”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยลัยนครพนม อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์มัสตุรงค์ สุวรรณไตรย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยาย โดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสลงพื้นที่พบปะคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม