Recent Posts

นายกสภามหาวิทยาลัย พบปะผู้บริหารและบุคลากร

นายกสภามหาวิทยาลัย พบปะผู้บริหารและบุคลากร

        เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2564 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบปะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม  รวมทั้งกล่าวขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำงานพัฒนามหาวิทยาลัยมาจนถึงปัจจุบัน และขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมมือกันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป   ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ

มหาวิทยาลัยนครพนม มอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยนครพนม มอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

           เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม​ 1​ ชั้น​ 3​ อาคารสารสนเทศ​ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” โดยมีคณะผู้บริหาร​และคณาจารย์คณะเทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ร่วมเป็นเกียรติ​ ซึ่งมีผู้เกษียนอายุราชการ 3 ท่าน ประกอบไปด้วย                   […]

ร่วมรับฟังบรรยาย “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชน เชิงพื้นที่ชั้นนำของประเทศ”

ร่วมรับฟังบรรยาย “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชน เชิงพื้นที่ชั้นนำของประเทศ”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยลัยนครพนม อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์มัสตุรงค์ สุวรรณไตรย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยาย โดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสลงพื้นที่พบปะคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม

คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม สร้างความร่วมมือการจัดตั้งภาคเครือข่ายและเข้าเยี่ยมชมคณะฯ

คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม สร้างความร่วมมือการจัดตั้งภาคเครือข่ายและเข้าเยี่ยมชมคณะฯ

วันนี้14 กันยายน 64 เวลา 09.00น. นายชัยกร​ บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ นายสุธี สระบัว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น วิทยาลัยเทคนิคนครพนม,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม,สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เพื่อสร้างความร่วมมือการจัดตั้งภาคเครือข่ายเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในการให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดให้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน และลดความเสี่ยงไม่ให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและแนวทางอื่นๆร่วมกัน ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ

​ประเมินขึ้นทะบียนเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐาน​ฝีมือ​แรงงาน​แห่งชาติ​

​ประเมินขึ้นทะบียนเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐาน​ฝีมือ​แรงงาน​แห่งชาติ​

วันที่​ 9 ก.ย.64​ เวลา​10.30​น. คณะ​ผู้บริหาร​ และตัวแทนอาจารย์ที่เป็นผู้ทดสอบมาตรฐาน​ฝีมือ​แรงงาน​ ตามใบอนุญาต​กรมฝีมือแรงงาน​ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการชี้แจงการตรวจความพร้อมของคณะกรรมการ​ประเมินจากศูนย์พัฒนา​ฝีมือแรงงาน​ จังหวัดนครพนม​ เพื่อขึ้นทะบียนเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐาน​ฝีมือ​แรงงาน​แห่งชาติ​ “ศูนย์​ทดสอบคณะเทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ มหา​วิทยาลัย​นครพนม” ​ จำนวน​9​ สาขาอาชีพ​ ได้แก่ 1.ติดตั้งในอาคาร 2.ติดตั้งนอกอาคาร 3.ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 4. เครื่องปรับอากาศ 5.ติดตั้งโซล่าเซลล์ 6.ซ่อมจักรยานยนต์ 7.ซ่อมบำรุงรถยนต์ 8.เชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ 9.ช่างกลึง​ หลังจากนี้คณะกรรมการ​ประเมินจะสรุปผลการประเมิน​ส่งไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อดำเนินการพิจารณา​ในสาขาอาชีพที่มีความพร้อม​ตามเกณฑ์​มาตรฐาน​ และอนุญาต​ให้ดำเนินการเปิดศูนยทดสอบ​ฯต่อไป ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ

มอบทุนการศึกษา “มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง”ปีการศึกษา2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

มอบทุนการศึกษา “มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง”ปีการศึกษา2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

วันที่ 7​กันยายน​64​ เวลา​10.30น. อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะ​ผู้บริหาร​ ร่วมเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา​จาก”มูลนิธิ​นายห้าง​โรง​ปูน​ผู้​หนึ่ง”ประจำปีการศึกษา​ 2564​ จำนวน​ 8​ ทุน​ๆละ​ 30,000​ บาท​/ภาคปีการศึกษา​ (ทุนให้ต่อเนื่องจนเรียนจบ​ปริญญาตรี)​ ผ่านทางออนไลน์​  ระบบ live​ Stream เพจ:คณะ​เทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ มหา​วิทยาลัย​นครพนม​ ณ​ ห้อง​ประชุมออนไลน์​ ชั้น​ 2​ อาคารสารสนเทศ​ ม

จัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.64 คณะผู้บริหาร,ตัวแทนคณาจารย์,เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารสารสนเทศ   ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่​ 18​ ส.ค.64​ เวลา​ ​09.00​น.​ อาจารย์หาญณรงค์​ บำรุงศิริ​ รองคณบดีฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​ พร้อม​ด้วย น.ส.สุนันทา​ เอ๊ฟวา​ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และ​ น.ส.วนิดา​ ไชยวรรณ​ หัวหน้างานพัสดุ​ เป็นตัวแทนผู้บริหารและบุคลากร​ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6 ประจําปี 2564

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​

เมื่อวันนี้ 11 ส.ค.64 คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์,เจ้าหน้าที่และสโมสรนักศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยอุตสาหกรรม ม.นครพนม

จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เพื่อใช้เชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เพื่อใช้เชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

ระหว่างวันที่ 3-4 ส.ค.64 ฝ่ายวิชาการร่วมกับตัวแทนคณะครู-อาจารย์แต่ละสาขาวิชา ได้จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เพื่อใช้เชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีอาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม   ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์