ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ U2T รอบที่4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการ-U2T-รอบที่3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์-โครงการ-U2T-รอบที่2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการ-U2T-รอบที่1

กำหนดการ

เอกสารแนบท้ายข้อตกลงจ้าง%d bloggers like this: