ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้” (KM) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้” (KM) 

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผศ.สุจิน สุนีย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้” (KM)  ให้แก่ ครู-อาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ   ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น.คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ร.๙วั นชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ค่ายพัฒนาจิตเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ค่ายพัฒนาจิตเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.-๒ธ.ค.๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม นำนักศึกษาเข้าค่ายอบรมพัฒนาจิตเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วัดป่าโพธิญาณราม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

กองลูกเสือร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

กองลูกเสือร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 กองลูกเสือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม

ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ประเทศเวียดนาม นำนักศึกษาเข้าสมัครเรียนและเยี่ยมชมคณะฯ

ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ประเทศเวียดนาม นำนักศึกษาเข้าสมัครเรียนและเยี่ยมชมคณะฯ

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2561 ผู้บริหาร อาจารย์จากศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จังหวัดเหงะอานห์ ประเทศเวียดนาม ได้นำนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม เข้าพบผู้บริหาร ครู-อาจารย์และเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนภายในคณะฯ