ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 ก.ค.2562 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ชั้นปีที่1 ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม,สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล,สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ และสาขาวิชาหุ่นยนต์อัจฉริยะ เข้าร่วมโครงการพาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนมไหว้พระธาตุ ปีการศึกษา 2562 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

กองลูกเสือ ร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กองลูกเสือ ร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 ก.ค.2562 เวลา 08.00น.กองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ และในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี๒๕๖๒

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ๕ วัด ได้แก่ วัดน้อยโพธิ์คำ ,วัดป่าศรีสมพร,วัดบ้านนาสมดี ,วัดเวินพระบาทภูกระแต และวัดศรีบัวบานนาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม

มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันงานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค 2562

มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันงานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค 2562

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2562 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันงานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่28 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี2562

กองลูกเสือฯ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

กองลูกเสือฯ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 กองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม