ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ คว้ารางวัลชนะเลิศ

นักศึกษาสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ คว้ารางวัลชนะเลิศ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมและเทคโนโลยี  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์(SMAW)

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ประดับแถบ 3 สี กองลูกเสือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ประดับแถบ 3 สี กองลูกเสือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    ประมวลภาพกิจกรรมฃุดที่ 1 ประมวลภาพกิจกรรมชุดที่ 2 ประมวลภาพกิจกรรมชุดที่ 3

วันเด็กแห่งชาติ 2561

วันเด็กแห่งชาติ 2561

เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน-นักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560  คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 และร่วมรับประทานอาหารพร้อมทั้งจับสลากของรางวัลแก่ผู้ที่โชคดี