ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่   ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเป็นผู้จัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ ภายในสนามกอล์ฟภูกระแต

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเป็นผู้จัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ ภายในสนามกอล์ฟภูกระแต

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเป็นผู้จัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ

ประกาศ สอบราคาจัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ ภายในสนามกอล์ฟภูกระแต

ประกาศ สอบราคาจัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ ภายในสนามกอล์ฟภูกระแต

  ประกาศ สอบราคาจัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ดาวน์โหลดลิงค์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ U2T รอบที่4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการ-U2T-รอบที่3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์-โครงการ-U2T-รอบที่2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการ-U2T-รอบที่1 กำหนดการ เอกสารแนบท้ายข้อตกลงจ้าง

ผู้บริหาร 2 คณะฯ มนพ.ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆร่วมกัน

ผู้บริหาร 2 คณะฯ มนพ.ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆร่วมกัน

วันที่ 11 พ.ย.64 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ รุ่งสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าพบคณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือ แนวทางในการร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ ร่วมกัน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไป   ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.64 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาแต่ละชุมนุมวิชาชีพ ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอนในการเปิดเรียนแบบ On-Site ประจำภาคเรียนที่ 2/2564   ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ

อบรม E-Learning

อบรม E-Learning

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการโปรแกรมและซอฟต์แวร์ ชั้น 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ( E-Learning ) แก่คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้   ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ