ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขานครพนม

นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขานครพนม

วันที่ 15 สิงหาคม 2561  เวลา 13.00 -16.00 น. คณะครู-อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และให้สอดคล้องกับรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์กร ณ บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขานครพนม ิ

กิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชน ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. อาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ในเขตพื้นที่ป่าภูกระแต บ.ภูเขาทอง ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล๙ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล๙ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์และนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม   1

พิธีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙

พิธีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐น.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม

ร่วมพิธีไหว้ครู ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ร่วมพิธีไหว้ครู ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 09.30น. คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ โดยมี ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่  พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์  นักศึกษาได้เทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติของมหาวิทยาลัยนครพนม  และเพื่อให้นักศึกษาได้สืบสานวัฒนธรรมอันดี  และควรแก่การปฏิบัติให้สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป  ทั้งนี้กิจกรรมไหว้ครู มหาวิทยาลัยนครพนม ไม่เพียงแต่เป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ที่สอนศิษย์ แต่กิจกรรมไหว้ครูยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะแก่นักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะต่างคณะต่างวิทยาลัย สร้างความเป็นอันนึ่งอันเดียวในรั้วของสถาบันต่อไป