ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ประเทศเวียดนาม นำนักศึกษาเข้าสมัครเรียนและเยี่ยมชมคณะฯ

ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ประเทศเวียดนาม นำนักศึกษาเข้าสมัครเรียนและเยี่ยมชมคณะฯ

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2561 ผู้บริหาร อาจารย์จากศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จังหวัดเหงะอานห์ ประเทศเวียดนาม ได้นำนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม เข้าพบผู้บริหาร ครู-อาจารย์และเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนภายในคณะฯ

ทอดถวายต้นผ้าป่าจิตอาสาบูรณะพัฒนาวัด

ทอดถวายต้นผ้าป่าจิตอาสาบูรณะพัฒนาวัด

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑  คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษา ได้นำต้นผ้าป่าที่รับริจาค จากคณะครู-อาจารย์ นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ตามโครงการผ่าป่าจิตอาสาบูรณะพัฒนาวัดไกล้บ้าน ไปทอดถวาย ณ วัดบ้านหนองบัว ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ,วัดศรีบัวบาน ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม และวัดป่าโพธิญาณราม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยมียอดบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้ร่วมบริจาคได้มีจิตอาสาที่เป็นสาธารณะกุศล  ในการสมทบทุนเพื่อพัฒนาบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม และยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

งานมุทิตาจิตแด่…ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑

งานมุทิตาจิตแด่…ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๖๑  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน ๒ ท่าน คือคุณครูทัศนีย์ พลแก้ว และคุณครูเกษมสุข บุญญา โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกศึกษาจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต มอบช่อดอกไม้ บริเวณหน้าเสาธง  ส่วนกิจกรรมในช่วงเย็น เวลา ๑๘.๐๐น. จัดขึ้น ณ โรงแรมไอโฮเทล จ.นครพนม มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ,การแสดงของนักศึกษาและครู-อาจารย์,การมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง ปราบปลื้มยินดี มีความสุขตลอดทั้งงาน

ร่วมงานครบรอบ13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

ร่วมงานครบรอบ13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 2 กันยายน 2561 โดย รองศาสตราจาย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานครบรอบ13 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม (เราคือครอบครัวเดียวกัน) ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร,พิธีเปิดกิจกรรม 13 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม,พิธีมอบโล่รางวัลแก่นักวิจัยดีเด่นและผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ,กิจกรรมเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมสู่ความเป็นเลิศ ,กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง,การรับฟังการบรรยายพิเศษ “คนสำราญ งานสำเร็จ”โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต และในช่วงเย็นมีกิจกรรม”สานสัมพันธ์ ฮักแพง ม.นพ.” ณ โรงแรมไอโฮเทล นครพนม

นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขานครพนม

นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขานครพนม

วันที่ 15 สิงหาคม 2561  เวลา 13.00 -16.00 น. คณะครู-อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และให้สอดคล้องกับรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์กร ณ บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขานครพนม ิ