มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีและชื่นชมแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงแก่สถาบัน

มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีและชื่นชมแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงแก่สถาบัน
    วันที่ 15 ต.ค.64 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น3 อาคารสารสนเทศ อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดี อาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีแก่นักศึกษาได้แก่
1.นางสาวอริษา อ่อนสงค์ ระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
2.นางสาวปนัดดา หวังเฝ้ากลาง ระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดสื่อการเรียนรู้โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ชื่อผลงาน “ธนาคารน้ำใต้ดิน”จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 ก.ย.64 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ท่านคณบดีได้กล่าวขอบคุณ ชื่นชม นักศึกษาทั้ง 2 คน ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน และพร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาต่อไป…
ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ%d bloggers like this: