ผู้บริหารเข้าพบและแสดงความยินดีกับรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้บริหารเข้าพบและแสดงความยินดีกับรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่14 ต.ค.64 เวลา 14.00น. ณ สำนักงานผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เพื่อฺแสดงความยินดีในโอกาส เข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยนครพนม รวมทั้งได้ปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความก้าวหน้าแก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อไป

 

ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ%d bloggers like this: