๑๓ ตุลาคม “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในหลวง ร.๙”

๑๓ ตุลาคม “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในหลวง ร.๙”

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐น. ณ ชั้น๑ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธี

ข้อมูล:งานประชาสัมพันธ์ฯคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพ: งานสื่อสารองค์กร กองกลางสำนักงานอธิการบดี%d bloggers like this: