กิจกรรมจิตอาสาพ้ฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในหลวง ร.๙

กิจกรรมจิตอาสาพ้ฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในหลวง ร.๙
       เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00น. ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดย อาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมตัวแทนคณาจารย์, เจ้าหน้าที่, สโมสรนักศึกษา ,นักศึกษาวิชาทหาร และตัวแทนเยาวชนยุวกาชาดมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพ้ฒนา บริเวณทางเข้าด้านหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าด้านหน้าคณะฯให้มีความสะอาดและสวยงาม
ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ%d bloggers like this: