นักศึกษาเข้าอบรมเรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.63 เวลา 13.00 น.นักศึกษา ปวช.1 และนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการอบรมเรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยคณะวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 3 คณะวิศกรรมศาสตร์ ม.นครพนม%d bloggers like this: