ฝึกอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือฯ รุ่นที่1/63

ระหว่างวันที่ 19-22 พ.ย.63 คณะผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือและพัฒนาศักยภาพลูกเสือ-เนตรนารี รุ่นที่1/63  ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม%d bloggers like this: