หน่วยฝึกนักศึกษา​วิชาทหาร (รด.)เข้ารับการตรวจประเมิน​ ตามโครงการศูนย์ฝึกเข้มแข็ง​ สถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐาน​เดียวกัน​ ประจำปี​ 63

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 63 เวลา 13.00 น.  หน่วยฝึกนักศึกษา​วิชาทหาร​ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ มหาวิทยาลัยนครพนม​ เป็นตัวแทนสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา​ เข้ารับการตรวจประเมิน​ ตามโครงการศูนย์ฝึกเข้มแข็ง​ สถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐาน​เดียวกัน​ ประจำปี​ 63 ณ​ กองบังคับ​การหน่วยฝึกนักศึกษา​วิชา​ทหาร​ มทบ.210%d bloggers like this: