กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.63 นักศึกษาชุมนุมวิชาชีพและลูกเสือวิสามัญ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร%d bloggers like this: