ทบทวนแผนยุทธศาสตร์​ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564

เมื่อวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 ​เวลา​ 13.00​น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์​ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์​ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564 ณ​ ห้องประชุมชั้น​ 4​ อาคาร​สารสนเทศ​%d bloggers like this: