ทำบุญตักบาตร 15 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม และแทนคำขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี2563

ทำบุญตักบาตร 15 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม และแทนคำขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี2563

เมื่อวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนครพนม และกิจกรรมแทนคำขอบคุณ มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.อาจารย์ปติญา มังคละคีรี ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สาขาวิชาการโรงแรม และ 2.อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต สุขคะนนท์ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ สาขาวิชาการก่อสร้าง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก (โรงอาหาร) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ข่าว/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ

ปนมหา%d bloggers like this: