พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.ได้ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ บริเวณเขื่อนอ่างเก็บน้ำภูกระแต และหน้าบ้านพักคณบดี  จากนั้นทำพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม  เวลา 09.00น.ได้มีพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา จำนวน 132 ทุน และมอบรางวัลผลการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา2563  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก (โรงอาหาร) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม%d bloggers like this: