กองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดพิธีประดับแถบ 2 สี

กองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดพิธีประดับแถบ 2 สี

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. กองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีประดับแถบ 2 สี เพื่อเป็นการเตรียมสู่การเลื่อนชั้นเป็นลูกเสือวิสามัญ และประดับแถบ 3 สี ในลำดับต่อไป สำหรับพิธีประดับแถบ 2 สี จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม%d bloggers like this: