ครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

ครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 2 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีกิจกรรมพิธีสงฆ์พิธีวางศิลาฤกษ์สนามกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม การจัดบูธนิทรรศการข้อมูลหลักสูตร-ผลงานของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยนครพนม และร่วมกันจัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร (เนินสะอาด)%d bloggers like this: