พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี๒๕๖๒

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ประจำปี๒๕๖๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี อุดร รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณพิธี อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม%d bloggers like this: