ประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (สัญจร) ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันพุธ ที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีภพ ชิณบูรณ์ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ในการ “ประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (สัญจร) ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครนพนม%d bloggers like this: