ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐น. คณะผู้บริหารโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์ และอาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชมคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม%d bloggers like this: