งานมุทิตาจิตแด่…ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑

งานมุทิตาจิตแด่…ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๖๑  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน ๒ ท่าน คือคุณครูทัศนีย์ พลแก้ว และคุณครูเกษมสุข บุญญา โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกศึกษาจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต มอบช่อดอกไม้ บริเวณหน้าเสาธง  ส่วนกิจกรรมในช่วงเย็น เวลา ๑๘.๐๐น. จัดขึ้น ณ โรงแรมไอโฮเทล จ.นครพนม มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ,การแสดงของนักศึกษาและครู-อาจารย์,การมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง ปราบปลื้มยินดี มีความสุขตลอดทั้งงาน%d bloggers like this: