อบรมการสร้างคอนเทนต์และตัดต่อวีดีโอเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์

อบรมการสร้างคอนเทนต์และตัดต่อวีดีโอเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 ต.ค.64 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมการสร้างคอนเทนต์และตัดต่อวีดีโอเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ตัวแทนบุคลากรแต่ละสาขาวิชา และที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนำไปใช้ในการทำสื่อการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

 

ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ%d bloggers like this: