คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม สร้างความร่วมมือการจัดตั้งภาคเครือข่ายและเข้าเยี่ยมชมคณะฯ

คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม สร้างความร่วมมือการจัดตั้งภาคเครือข่ายและเข้าเยี่ยมชมคณะฯ
วันนี้14 กันยายน 64 เวลา 09.00น. นายชัยกร​ บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ นายสุธี สระบัว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น วิทยาลัยเทคนิคนครพนม,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม,สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เพื่อสร้างความร่วมมือการจัดตั้งภาคเครือข่ายเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในการให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดให้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน และลดความเสี่ยงไม่ให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและแนวทางอื่นๆร่วมกัน ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ
ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ%d bloggers like this: