จัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.64 คณะผู้บริหาร,ตัวแทนคณาจารย์,เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารสารสนเทศ

 

ข้อมูล/ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ฯ%d bloggers like this: