กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 ก.ค.2562 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ชั้นปีที่1 ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม,สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล,สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ และสาขาวิชาหุ่นยนต์อัจฉริยะ เข้าร่วมโครงการพาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนมไหว้พระธาตุ ปีการศึกษา 2562 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม%d bloggers like this: