กองลูกเสือฯ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

กองลูกเสือฯ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 กองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
ระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม%d bloggers like this: