ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย.2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างอบอุ่น  และการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับผลคะแนนในระดับ ดี%d bloggers like this: