พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.มีพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่  พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม จากนั้น เวลาประมาณ ๐๙.๐๐น. เป็นพิธีไหว้ครู  การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม  การมอบทุนการศึกษา การประกวดพานไหว้ครู และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่ ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา%d bloggers like this: