ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับอาชีวศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับอาชีวศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2562 รองศาสตราจารย์.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มอบหมายให้อาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับอาชีวศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมและต้อนรับผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่  ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม%d bloggers like this: