สัมมนานักศึกษาหลังฝึกงาน ปีการศึกษา 2561

สัมมนานักศึกษาหลังฝึกงาน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00น. ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ  ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก (โรงอาหาร) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม%d bloggers like this: