ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล๙ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล๙ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์และนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

 

1%d bloggers like this: