กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน-นักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม%d bloggers like this: