วันเด็กแห่งชาติ 2561

วันเด็กแห่งชาติ 2561

เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม%d bloggers like this: