Author: yanapat songtong

กิจกรรม BIG CLEANING DAY ( 5 ส. ) ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม BIG CLEANING DAY ( 5 ส. ) ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม BIG CLEANING DAY ( 5 ส. ) ประจำปีการศึกษา 2565 ————————————– ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นำนักศึกษาจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ( 5 ส. ) ประจำปีการศึกษา 2565 ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ ITECH NPU

ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ———————————- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์บุญเลิศ โพธิ์ขำ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ม.นครพนม จัดโครงการพัฒนาระบบกลไกให้คำปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม Happiness NPU

ม.นครพนม จัดโครงการพัฒนาระบบกลไกให้คำปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม Happiness NPU

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบกลไกให้คำปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (Happiness NPU) มหาวิทยาลัยแห่งความสุข กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนักศึกษาและบุคลากร จากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน                 โดย ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนครพนมเล็งเห็นความสำคัญของระบบการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ เพื่อพัฒนาระบบกลไกการให้คำปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสร้างเครือข่ายการให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิที่รอบรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษา จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม , โรงพยาบาลนครพนม , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ให้เกียรติมาให้ความรู้และอบรมนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนมในครั้งนี้ ภาพ […]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ——————————————- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยม ยศเรืองศักด์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ “กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565″ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 และปวส.1 ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก (โรงอาหาร) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ITECH NPU  

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่   ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ดาวน์โหลดลิงค์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศ!!! เลื่อนการรับสมัครและรายงานตัว​ 64​ (ด้วยตนเอง)​

ประกาศ!!! เลื่อนการรับสมัครและรายงานตัว​ 64​ (ด้วยตนเอง)​

ด้วยสถานการณ์​การแพร่​ระบาด​ของเชื้อไวรัส​โค​วิด​-19​ (ระลอกใหม่)​ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง​ และเพื่อเป็นการป้องกันการ​แพร่ระบาด​ คณะ​เทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ จึงขอประกาศเลื่อนวันรับสมัครและรายงานตัว​นักศึกษา​ (ด้วยตนเอง)​ ประจำปีการศึกษา​2564​ ดังนี้!!! ====================================== -เลื่อนวันรับสมัคร​และ​รายงานตัว​ (ด้วยตนเอง)​ประจำ​ปีการศึกษา​64​ ตั้งแต่บัดนี้- 4​ พ.ค.64​ (จนกว่าจะมีประกาศอื่นเปลี่ยนแปลง) –ให้ผู้ที่สนใจเข้าศึก​ษาต่อสมัครเรียนทางออนไลน์เท่านั้นในช่วงระยะเวลานี้​ โดยสมัครได้ที่​ https://apply.npu.ac.th/ พร้อมยืนยันการสมัครเรียบร้อย –ทางคณะฯจะทำการเปิดรับสมัคร​พร้อมรายงานตัว​ (ด้วยตัวเอง)​อีกที​ เริ่ม​ตั้งแต่​วันที่​ 5​ พ.ค.64​ เป็นต้นไป​ (จนกว่าจะมีประกาศ​อื่น​เปลี่ยนแปลง)​ โดยจะมีมาตรการ​ป้องกัน​โควิด​-19​ เช่น​ การจำกัดจำนวนคน/วัน​ หรือให้ค่อยๆทยอยมา​ โดยยืดระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น 📠สอบถาม​รายละเอียด​เพิ่มเติม… Inbox หรือ​โทร… 📲 0917014767, 0981976432 โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2021