Author: yanapat songtong

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ดาวน์โหลดลิงค์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศ!!! เลื่อนการรับสมัครและรายงานตัว​ 64​ (ด้วยตนเอง)​

ประกาศ!!! เลื่อนการรับสมัครและรายงานตัว​ 64​ (ด้วยตนเอง)​

ด้วยสถานการณ์​การแพร่​ระบาด​ของเชื้อไวรัส​โค​วิด​-19​ (ระลอกใหม่)​ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง​ และเพื่อเป็นการป้องกันการ​แพร่ระบาด​ คณะ​เทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ จึงขอประกาศเลื่อนวันรับสมัครและรายงานตัว​นักศึกษา​ (ด้วยตนเอง)​ ประจำปีการศึกษา​2564​ ดังนี้!!! ====================================== -เลื่อนวันรับสมัคร​และ​รายงานตัว​ (ด้วยตนเอง)​ประจำ​ปีการศึกษา​64​ ตั้งแต่บัดนี้- 4​ พ.ค.64​ (จนกว่าจะมีประกาศอื่นเปลี่ยนแปลง) –ให้ผู้ที่สนใจเข้าศึก​ษาต่อสมัครเรียนทางออนไลน์เท่านั้นในช่วงระยะเวลานี้​ โดยสมัครได้ที่​ https://apply.npu.ac.th/ พร้อมยืนยันการสมัครเรียบร้อย –ทางคณะฯจะทำการเปิดรับสมัคร​พร้อมรายงานตัว​ (ด้วยตัวเอง)​อีกที​ เริ่ม​ตั้งแต่​วันที่​ 5​ พ.ค.64​ เป็นต้นไป​ (จนกว่าจะมีประกาศ​อื่น​เปลี่ยนแปลง)​ โดยจะมีมาตรการ​ป้องกัน​โควิด​-19​ เช่น​ การจำกัดจำนวนคน/วัน​ หรือให้ค่อยๆทยอยมา​ โดยยืดระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น 📠สอบถาม​รายละเอียด​เพิ่มเติม… Inbox หรือ​โทร… 📲 0917014767, 0981976432 โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2021

สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา ๒๕๖๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒

ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำการศึกษา ๒๕๖๒

ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำการศึกษา ๒๕๖๒

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำการศึกษา ๒๕๖๒  

ประกาศรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการก่อสร้าง

ประกาศรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการก่อสร้าง

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร