ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการและทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการและทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ดาวน์โหลดลิงค์%d bloggers like this: