ค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น วันที่1

🇯🇵 กิจกรรมแรก แนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาน่ารักและตั้งใจมาก อาจารย์วิทยากรก็น่ารัก…หวังว่าลูกศิษย์จะได้บินกันทุกคน

#ค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยนครพนม #AIU
#โอกาสแห่งอนาคต
#ฝึกงานญี่ปุ่น%d bloggers like this: