ม.นครพนม จัดโครงการพัฒนาระบบกลไกให้คำปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม Happiness NPU

ม.นครพนม จัดโครงการพัฒนาระบบกลไกให้คำปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม Happiness NPU

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบกลไกให้คำปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (Happiness NPU) มหาวิทยาลัยแห่งความสุข กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนักศึกษาและบุคลากร จากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน

                โดย ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนครพนมเล็งเห็นความสำคัญของระบบการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาระบบกลไกการให้คำปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
  2. เพื่อพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายการให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม
  4. เพื่อจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม

ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิที่รอบรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษา จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม , โรงพยาบาลนครพนม , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ให้เกียรติมาให้ความรู้และอบรมนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนมในครั้งนี้

ภาพ /ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

—————————

 

 

 %d bloggers like this: