ประกาศรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการก่อสร้าง

ประกาศรับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการก่อสร้าง

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ

ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการก่อสร้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร%d bloggers like this: