ข่าวประชาสัมพันธ์

ครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

ครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 2 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีกิจกรรมพิธีสงฆ์พิธีวางศิลาฤกษ์สนามกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม การจัดบูธนิทรรศการข้อมูลหลักสูตร-ผลงานของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยนครพนม และร่วมกันจัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร (เนินสะอาด)

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี๒๕๖๒

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ประจำปี๒๕๖๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี อุดร รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณพิธี อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (สัญจร) ครั้งที่ 7/2562

ประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (สัญจร) ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันพุธ ที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีภพ ชิณบูรณ์ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ในการ “ประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (สัญจร) ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครนพนม

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐น. คณะผู้บริหารโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์ และอาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชมคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณพิธี อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม