ผู้สอน

นางสาวธารารัตน์ มหาพันธ์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 46  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 46 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20527303
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ปวส.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10527601
โครงการ
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10527301
ความปลอดภัยในโรงแรม
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10527411
โภชนาการและอนามัยอาหาร
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10527307
เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10527205
การใช้เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10527308
งานส่วนหน้าโรงแรม
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10527416
อาหารอาเซียน
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10527417
อาหารไทย
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20527431
เบเกอรี่
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10527408
เบเกอรี่
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10527303
งานครัวโรงแรม
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10527305
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10527406
การพัสดุโรงแรม
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10527306
ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10527203
ศิลปะการให้บริการ
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10527902
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20527427
อาหารไทย
ปวส.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10527601
โครงการ
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10527417
อาหารไทย
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10527416
อาหารอาเซียน
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10527411
โภชนาการและอนามัยอาหาร
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10527307
เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10527205
การใช้เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10527203
ศิลปะการให้บริการ
ปวช.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10527417
อาหารไทย
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
20527427
อาหารไทย
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20527902
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10527601
โครงการ
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10527416
อาหารอาเซียน
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10527205
เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10527307
เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10527203
ศิลปะการให้บริการ
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10527411
โภชนาการและอนามัยอาหาร
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
10901125
อาหารนานาชาติ
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10901004
ศิลปะการให้บริการ
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
20527304
ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10527305
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10527301
ความปลอดภัยในโรงแรม
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10901102
ความปลอดภัยในโรงแรม
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10527304
งานแม่บ้านโรงแรม
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10527406
การพัสดุโรงแรม
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10901117
การจัดแสดงอาหาร
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10527408
เบเกอรี่
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331