ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐น. คณะผู้บริหารโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์ และอาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชมคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณพิธี อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 ก.ค.2562 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ชั้นปีที่1 ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม,สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล,สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ และสาขาวิชาหุ่นยนต์อัจฉริยะ เข้าร่วมโครงการพาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนมไหว้พระธาตุ ปีการศึกษา 2562 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

กองลูกเสือ ร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กองลูกเสือ ร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 ก.ค.2562 เวลา 08.00น.กองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ และในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี๒๕๖๒

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ ก.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ๕ วัด ได้แก่ วัดน้อยโพธิ์คำ ,วัดป่าศรีสมพร,วัดบ้านนาสมดี ,วัดเวินพระบาทภูกระแต และวัดศรีบัวบานนาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม