ผู้สอน

นายรณศักดิ์ วิวัฒน์ปรีชานนท์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 41  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 37 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
30208408
วิชาการทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล
ป.ตรี ปี2
1
2561
ส่งแล้ว
30208201
วิชาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
1
2561
ส่งแล้ว
20108403
วิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20108203
วิชากลศาสตร์วิศวกรรม
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10301113
วิชางานจักรยานยนต์
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
30208310
การปฏิบัติการสัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
ป.ตรี ปี1
2
2560
รอตรวจสอบ
30208302
พลศาสตร์วิศวกรรม
ป.ตรี ปี1
1
2560
รอตรวจสอบ
30208201
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี2
1
2560
รอตรวจสอบ
30208310
การปฏิบัติการสัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
ป.ตรี ปี1
2
2560
รอตรวจสอบ
30208408
การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล
ป.ตรี ปี2
1
2560
รอตรวจสอบ
20108901
งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
30208408
การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล
ป.ตรี ปี2
1
2560
รอตรวจสอบ
30208201
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรมม
ป.ตรี ปี1
1
2560
รอตรวจสอบ
20108308
งานทดลองเครื่องกล
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10301121
ปฏิบัติงานตัวถังและพ่นสีรถยนต์
ปวช.3
2
2560
ส่งแล้ว
10108402
งานจักรยานยนต์
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
30208305
วิชาเทอร์โมไดนามิกส์
ป.ตรี ปี1
3
2559
รอตรวจสอบ
10301113
วิชางานจักรยานยนต์
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10301113
วิชางานจักรยานยนต์
ปวช.2
1
2560
รอตรวจสอบ
20308303
วิชาการจัดการความปลอดภัย
ปวส.2
1
2560
รอตรวจสอบ
20308203
วิชากลศาสตร์วิศวกรรม
ปวส.1
1
2560
รอตรวจสอบ
10308301
วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ปวช.1
1
2560
รอตรวจสอบ
10301120
วิชาปฏิบัติซ่อมเครื่องยนต์
ปวช.3
1
2560
รอตรวจสอบ
10301113
วิชางานจักรยานยนต์
ปวช.2
1
2560
รอตรวจสอบ
10301123
งานวัดละเอียดช่างยนต์
ปวช.3
2
2559
ส่งแล้ว
30208302
พลศาสตร์วิศวกรรม
ป.ตรี ปี1
2
2559
รอตรวจสอบ
20301114
ปฏิบัติทำความเย็นและปรับอากาศ
ปวส.2
1
2559
รอตรวจสอบ
20301401
การทำความเย็นและปรับอากาศ
ปวส.2
1
2559
รอตรวจสอบ
10108201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.1
1
2559
รอตรวจสอบ
20301102
เชื้อเพลิงแลพสารหล่อลื่น
ปวส.2
1
2559
รอตรวจสอบ
20301104
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
1
2559
รอตรวจสอบ
10301121
ปฏิบัติงานตัวถังและพ่นสีรถยนต์
ปวช.3
2
2559
รอตรวจสอบ
20301402
เทคโนโลยีไอน้ำ
ปวส.2
2
2559
รอตรวจสอบ
10308301
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ปวช.1
1
2559
ส่งแล้ว
30208201
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ป.ตรี ปี1
1
2559
ส่งแล้ว
10301113
ปฏิบัติเครื่องล่างรถยนต์
ปวช.2
2
2559
ส่งแล้ว
10301123
งานวัดละเอียดช่างยนต์
ปวช.3
2
2559
รอตรวจสอบ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331