ผู้สอน

นายเชาวลิต สุขคะนนท์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 5  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 5 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20113201
ทฤษฎีโครงสร้าง
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20113302
งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20113402
การทดสอบวัสดุก่อสร้าง
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
20100202
ความแข็งแรงของวัสดุ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
1011310
งานสีและการเคลือบผิว
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331