ผู้สอน

นางสาวพัฒณิฌาย์ พูนทองอินทร์

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 22  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 22 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20114402
วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
20114405
กฎหมายและสัญญา
ปวส.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10114401
การเขียนแบบก่อสร้าง 4
ปวช.3
1
2562
รอตรวจสอบ
10114305
การเขียนแบบก่อสร้าง 2
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.2
1
2562
รอตรวจสอบ
10800201
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
10114412
การอ่านแบบ
ปวช.1
1
2562
รอตรวจสอบ
20114308
วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20114906
กฎหมายอาคาร
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20114306
การนำเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
20114402
วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
20114302
การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
ปวส.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10114306
การเขียนแบบก่อสร้าง 3
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10114307
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10114305
การเขียนแบบก่อสร้าง 2
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10114401
การเขียนแบบก่อสร้าง 4
ปวช.3
1
2561
ส่งแล้ว
20114902
การเขียนแบบก่อสร้าง
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20114308
วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20114405
กฏหมายและสัญญา
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
20114402
วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2
ปวส.2
1
2561
ส่งแล้ว
10800202
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10114412
การอ่านแบบ
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331