ผู้สอน

นายภาณุวัช โทษา

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 22  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 22 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20109301
เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล1
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
10100208
เครื่องมือกลเบื้องต้น
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10109301
เขียนแบบเครื่องมือกล1
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
10109402
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล2
ปวช.2
1
2561
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารงานคุรภาพในองค์การ
ปวส.1
1
2561
ส่งแล้ว
20109402
เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล2
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10109308
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล1
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
20109404
เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล4
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20109404
เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล4
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
10109401
เขียนแบบเครื่องมือกล2
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
20109402
เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล2
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
20109404
เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล4
ปวส.2
2
2560
ส่งแล้ว
20109402
เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล2
ปวส.1
2
2560
ส่งแล้ว
10109308
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล1
ปวช.1
2
2560
ส่งแล้ว
10109401
เขียนแบบเครื่องมือกล2
ปวช.2
2
2560
ส่งแล้ว
10109402
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล2
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
10109304
การวัดละเอียด
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
10109301
เขียนแบบเครื่องมือกล1
ปวช.2
1
2560
ส่งแล้ว
20109401
เทคนิคการเขียนแบบเครื่องมือกล
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20109301
เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล1
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20100908
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
20800201
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331