ผู้สอน

นายไพศาล เดชป้องหา

แผนจัดการเรียนรู้ฯ/มคอ.3 ส่งแล้ว จำนวน 22  วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ประเภท
วันที่ส่ง

 

รายวิชาที่สอนทั้งหมด 27 วิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ระดับ
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
สถานะ
20110404
เขียนแบบงานเชื่อมอุตสาหกรรม
ปวส.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10110427
มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10110422
งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10110413
งานเชื่อมไฟฟ้า 3
ปวช.3
2
2561
รอตรวจสอบ
10110312
เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10110305
งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1
ปวช.2
2
2561
รอตรวจสอบ
10100205
งานเชื่อมและโลหะแ่นเบื้องต้น
ปวช.1
2
2561
รอตรวจสอบ
10110310
กลศาสตร์เครื่องกล
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
10110421
งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 2
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
10110306
งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1
ปวช.3
1
2561
รอตรวจสอบ
20110301
การควบคุมคุณภาพ
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
10110201
งานเชื่อมโลหะเบื่องต้น
ปวช.1
1
2561
ส่งแล้ว
10100205
ชานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื่องต้น
ปวช.1
1
2561
รอตรวจสอบ
20110306
เขียนแบบเทคนิคโลหะ
ปวส.2
1
2561
รอตรวจสอบ
20110404
เขียนแบบงานเชื่อมอุตสาหกรรม
ปวส.2
2
2560
รอตรวจสอบ
20100905
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
ปวส.1
2
2560
รอตรวจสอบ
20100202
ความแข็งแรงของวัสดุ
ปวส.1
2
2560
รอตรวจสอบ
10110309
คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม
ปวช.1
2
2560
รอตรวจสอบ
10100205
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ปวช.2
2
2560
รอตรวจสอบ
10100205
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ปวช.1
1
2560
รอตรวจสอบ
20110305
มาตรฐานงานเชื่อม
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10303104
งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
20110306
เขียนแบบเทคนิคโลหะ
ปวส.2
1
2560
ส่งแล้ว
10100205
งานเชื่อมและโลหะแ่ผ่นเบื้องต้น
ปวช.1
1
2560
ส่งแล้ว
20100201
กลศาสตร์วิศวกรรม
ปวส.1
1
2560
ส่งแล้ว
10302103
งานอบชุบโลหะ
ปวช.3
1
2560
ส่งแล้ว
20100906
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
ปวส.1
2
2559
ส่งแล้ว

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
ติดต่อ-สอบถามใช้งานระบบ Line ID 0807671331